NOVI PROGRAM DIREKTNIH DAVANJA

March 21, 2021

U “Službenom glasniku RS”, broj 11/2021 objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru … koja stupa na snagu 13. februara 2021. godine.

U “Službenom glasniku RS”, broj 11/2021 objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba) koja stupa na snagu 13. februara 2021. godine.

Ovom uredbom utvrđen je Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program).

Direktna davanja privrednim subjektima biće isplaćena u aprilu, maju i junu 2021. godine.

Privredni subjekti koji imaju pravo na direktna davanja, u skladu sa Programom, su svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS”, broj 160/2020), na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje konkretno direktno davanje, i to:

  1. – rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica (mikro, mala, srednja i velika);
  2. – rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana) i
  3. – ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Takođe, pravo na direktna davanja mogu ostvariti privredni subjekti u privatnom sektoru, i to:

  1. – koji su zaključno sa 13. februarom 2021. godine, osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su zaključno sa 13. februarom 2021. godine postali obveznici PDV;
  2. – kojima na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja nije privremeno oduzet PIB.

Ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Programom, pravo na isplatu direktnih davanja mogu da koriste i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prekid obavljanja delatnosti najranije na dan 13. februar 2021. godine.

Pravo na direktna davanja NEMAJU sledeća velika pravna lica:

– banke iz člana 2. stav 1. Zakona o bankama (“Službeni glasnik RS”, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015),

– društva za osiguranje i društva za reosiguranje iz člana 3. Zakona o osiguranju (“Službeni glasnik RS”, broj 139/2014),

– društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima iz člana 3. tačka 1) Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima (“Službeni glasnik RS”, br. 85/2005 i 31/2011),

– davaoci finansijskog lizinga iz člana 10. Zakona o finansijskom lizingu (“Službeni glasnik RS”, br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 (dr. zakon)), kao i

– platne institucije i institucije elektronskog novca iz člana 2. stav 1. tač. 35) i 36) Zakona o platnim uslugama (“Službeni glasnik RS”, br. 139/2014 i 44/2018).

Privredni subjekti, pod propisanim uslovima mogu da ostvare pravo na uplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije, u visini od 50% minimalne neto zarade za mesec januar 2021. godine, odnosno 15.450,12 dinara po zaposlenom sa punim radnim vremenom.

Za zaposlene sa nepunim radnim vremenom privredni subjekti ostvraju pravo na uplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije. Visina direktnog davanja utvrđuje se srazmerno ugovorenom procentu angažovanja zaposlenog sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme, o čemu ćemo detaljnije pisati u nastavku teksta.

Direktna davanja privrednim subjektima biće isplaćena u aprilu, maju i junu 2021. godine.