PODRŠKA UGOSTITELJIMA

PODRŠKA UGOSTITELJIMA 0 Komentara  March 22, 2021  Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane...

– NOVI PROGRAM DIREKTNIH DAVANJA – 2

Banka je dužna da pri dostavljanju podataka o COVID računu u jedinstveni registar tekućih i drugih računa pravnih i fizičkih lica koji vodi Narodna banka Srbije dostavi Narodnoj banci Srbije, u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom se uređuju bliži uslovi i...

– NOVI PROGRAM DIREKTNIH DAVANJA – 1

Uplata direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima vrši se: – u aprilu 2021. godine – u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za...

NOVI PROGRAM DIREKTNIH DAVANJA

NOVI PROGRAM DIREKTNIH DAVANJA 0 Komentara  March 21, 2021  U “Službenom glasniku RS”, broj 11/2021 objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru...