– NOVI PROGRAM DIREKTNIH DAVANJA – 2

Banka je dužna da pri dostavljanju podataka o COVID računu u jedinstveni registar tekućih i drugih računa pravnih i fizičkih lica koji vodi Narodna banka Srbije dostavi Narodnoj banci Srbije, u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom se uređuju bliži uslovi i...